ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 70
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 164

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
28 โรงเรียน บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) เมืองกระบี่ กระบี่
33 โรงเรียน บ้านในช่องมิตรภาพที่123 เมืองกระบี่ กระบี่ 075680153
38 โรงเรียน คลองท่อมมิตรภาพที่160 คลองท่อม กระบี่ 075699231
40 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 53(บ้านคลองขนาน) คลองท่อม กระบี่ 075699253
62 โรงเรียน บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ คลองท่อม กระบี่ 075624297
86 โรงเรียน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก1 อ่าวลึก กระบี่ 07568019
100 โรงเรียน บ้านกลางมิตรภาพที่44 อ่าวลึก กระบี่ 075682200
106 โรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) อ่าวลึก กระบี่
108 โรงเรียน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 อ่าวลึก กระบี่ 075680176
109 โรงเรียน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 อ่าวลึก กระบี่ 075680178
133 โรงเรียน บ้านห้วยสาร เขาพนม กระบี่ 075380116
172 โรงเรียน บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา กระบี่
200 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 2 เหนือคลอง กระบี่ 075601612
227 โรงเรียน บ้านวังสารภี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-514163
228 โรงเรียน บ้านหัวนา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-521162
229 โรงเรียน บ้านหัวหิน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-653170
230 โรงเรียน วัดบ้านยาง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-653215
231 โรงเรียน วัดท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-513578
232 โรงเรียน บ้านเขาปูน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-600096
233 โรงเรียน อนุบาลกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-512535
234 โรงเรียน อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-511264
235 โรงเรียน วัดศรีอุปลาราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-635749
236 โรงเรียน วัดท่าน้ำตื้น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-653101
237 โรงเรียน ท่าพะเนียดกุญชร เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-635327
238 โรงเรียน บ้านหนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-633250
240 โรงเรียน บ้านหนองสองตอน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540265
241 โรงเรียน บ้านหัวเขาพุประดู่ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540222
242 โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าราชินี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-633272
243 โรงเรียน บ้านหนองปลวก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540241
244 โรงเรียน วัดลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-589252
245 โรงเรียน วัดกาญจนบุรีเก่า"อุดมราษฎร์วิทยา" เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-589536
246 โรงเรียน บ้านทุ่งนานางหรอก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540188
247 โรงเรียน บ้านท่าหวี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-589948
248 โรงเรียน บ้านจันอุย เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-624236
249 โรงเรียน อาทรสังขะวัฒนะ 3 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-531433
250 โรงเรียน บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540127
252 โรงเรียน บ้านวังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-584097
253 โรงเรียน บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540240
254 โรงเรียน บ้านช่องกระทิง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-540159
255 โรงเรียน บ้านท่ามะนาว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-528256