ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายศักดิ์เดช จุมณี
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
  โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายอรรณพ พีระวรรณ์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 20
  ชื่อ : นายชัชวาล คงแจ้ง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้เข้าชม 20
  ชื่อ : นายอุปกิต ทรวงทองหลาง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 26
  ชื่อ : นางสาวสมจิต สังข์มีชัย
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 22
  ชื่อ : นาวินี อินทรปรีชา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นายพุฒิวงศ์ เดือนเด่น
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 16
  ชื่อ : ไพรวัลย์ เลี้ยงวิเชียร
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 4
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • วันสถาปนาโรงเรียน 118 ปี
วันสถาปนาโรงเรียน 118 ปี
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 245 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ปรับปรุงบริบทและปฏิบัติกิจกรรม
ปรับปรุงบริบทและปฏิบัติกิจกรรม
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 12 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • อบรมโครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพและจิตสาธารณะ
อบรมโครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพและจิตสาธารณะ
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 19 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • กิจกรรมพลังงานสัญจร กับ ปตท
กิจกรรมพลังงานสัญจร กับ ปตท
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 13 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • ค่ายธรรมะม.3
ค่ายธรรมะม.3
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 72 รูป / ดู 108 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการกฤษณะ แช่มเงิน
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการกฤษณะ แช่มเงิน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 75 รูป / ดู 116 ครั้ง)
 • ค่ายสภานักเรียน
ค่ายสภานักเรียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 157 รูป / ดู 243 ครั้ง)
 • วันสถาปนาลูกเสือ
วันสถาปนาลูกเสือ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 108 รูป / ดู 161 ครั้ง)
 • รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
(จำนวน 26 รูป / ดู 86 ครั้ง)
 • กีฬาสี 1/2558
กีฬาสี 1/2558
โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 32 ครั้ง)
 • ปลูกหญ้าแฝก ทำแนวกันตลิ่งพังทลาย
ปลูกหญ้าแฝก ทำแนวกันตลิ่งพังทลาย
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 16 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • กิจกรรมคาราวานวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมคาราวานวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 16 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • ระบบคลังข้อสอบ
ระบบคลังข้อสอบ
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 103 ครั้ง)
 • ใบสมัคร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕
ใบสมัคร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 151 ครั้ง)
 • ระบบรับสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับ สพม.28
ระบบรับสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับ สพม.28
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 38 ครั้ง)
 • ตกแต่งห้องปฏิบัติการ
ตกแต่งห้องปฏิบัติการ
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 79 ครั้ง)
 • “กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลอง  พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
“กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี กีฬา สพม.28 เกมส์
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี กีฬา สพม.28 เกมส์
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 98 ครั้ง)
 • การอบรมการพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การอบรมการพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง)
 • น้ำดื่มสะอาด
น้ำดื่มสะอาด
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 100 ครั้ง)
 • บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 87 ครั้ง)
 • คลังสื่อการสอนดิจิตอล
คลังสื่อการสอนดิจิตอล
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 46 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2015-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2015-05-01 23:13:11

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2015-01-10 10:42:14

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-01-01 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09