ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  บ้านห้วยไม้แป้น
  บ้านป่าตาล
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายมงคล อุปพงษ์
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : นายนุกูล ศิริขัน
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : นายวิมาน บรรณการกิจ
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นายนุกูล ศิริขัน
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : อรุโณทัย เรืองทรัพย์
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : เบญจลักษณ์ ตั้งตรีลักษณ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : อังคณา ผาสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
  ผู้เข้าชม 4
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • การประชุมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
การประชุมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 7 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่งดงาม
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่งดงาม
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 182 รูป / ดู 227 ครั้ง)
 • โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 207 รูป / ดู 89 ครั้ง)
 • ชนะเลิศโครงงานการงานอาชีพ
ชนะเลิศโครงงานการงานอาชีพ
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 10 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 5 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • มอบรางวัลแข่งกีฬา
มอบรางวัลแข่งกีฬา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 25 รูป / ดู 47 ครั้ง)
 • แด่..คุณครูผู้ถึงฝั่งฝัน
แด่..คุณครูผู้ถึงฝั่งฝัน
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 23 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • กีฬาอนุบาล
กีฬาอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
(จำนวน 6 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูพงศ์พิชาญ แสงทอง
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูพงศ์พิชาญ แสงทอง
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 32 รูป / ดู 80 ครั้ง)
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 19 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 17 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • จัดการเรียนการสอน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยขน์ แบบบล็อกครอส
จัดการเรียนการสอน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยขน์ แบบบล็อกครอส
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 14 รูป / ดู 47 ครั้ง)
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาหาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาหาร
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอก
ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอก
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 84 ครั้ง)
 • รับสมัครครูพละ
รับสมัครครูพละ
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • กิิจกรรมกีฬาสีและกีฬาชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองยาว
กิิจกรรมกีฬาสีและกีฬาชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมค่ายโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • เชิญร่วมงานวันวิชาการพัฒนาก้าวสู่อาเซียน
เชิญร่วมงานวันวิชาการพัฒนาก้าวสู่อาเซียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 61 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง)
 • รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47