ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  วัดจิกลาด
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ชื่อ : นางอรอนงค์ สร้อยคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 14
  ชื่อ : นางพรพรรณ บัวพงษ์ชน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 15
  ชื่อ : นายเมธี เที่ยงคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : นายทรงศิลป์ พลแสน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นายศักดิ์ดา อังคะนาวิน
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : อภิรัญญา แจ้งประจักษ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 3
  ชื่อ : นายธนพล ชื่นมณี
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 6
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - อพวช.และพิพิธภัณฑ์เด็ก ทุ่งครุ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - อพวช.และพิพิธภัณฑ์เด็ก ทุ่งครุ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • วันวิทยาศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 94 รูป / ดู 176 ครั้ง)
 • การประเมินแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 23 รูป / ดู 33 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 44 รูป / ดู 42 ครั้ง)
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 25 รูป / ดู 82 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 338 รูป / ดู 873 ครั้ง)
 • ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 13 รูป / ดู 70 ครั้ง)
 • ASEAN DAY 2016
ASEAN DAY 2016
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 74 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
วันแม่แห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 18 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 1 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 6 รูป / ดู 107 ครั้ง)
 • โครงการรักษ์น้ำพองร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง
โครงการรักษ์น้ำพองร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 8 รูป / ดู 54 ครั้ง)
 • แข่งขันสภานักเรียน
แข่งขันสภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริและโครงการแหลมผักเบี้ย จ เพชรบุรี
ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริและโครงการแหลมผักเบี้ย จ เพชรบุรี
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมรับผลการเรียน
เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมรับผลการเรียน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง)
 • สภานักเรียน
สภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 60 ครั้ง)
 • เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 173 ครั้ง)
 • จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 118 ครั้ง)
 • ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
โรงเรียน วัดท่าเรียบ
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 101 ครั้ง)
 • ประธานนักเรียนอบรมสภานักเรียน
ประธานนักเรียนอบรมสภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 96 ครั้ง)
 • ติดตามโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
ติดตามโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 100 ครั้ง)

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-10-01 00:00:00

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00