ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  วัดจิกลาด
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายพีระยศ บุญเพ็ง
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายยิ่งศักดิ์ พิณภิรมย์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นายเจษฎา จักรแก้ว
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นางสาวรัชรีย์ อ่อนสร้อย
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : จสอ.บรรเจิด สุกุรา
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นายศักดิ์ดา อังคะนาวิน
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 51
  ชื่อ : อภิรัญญา แจ้งประจักษ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 51
  ชื่อ : นายธนพล ชื่นมณี
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 34
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 67 รูป / ดู 220 ครั้ง)
 • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี
พิธีรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 24 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • ผ้าป่า่สามัคคี 81 ปีโรงเรียนวัดจิกลาด
ผ้าป่า่สามัคคี 81 ปีโรงเรียนวัดจิกลาด
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 33 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณประจวบ นิลสุพรรณ
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณประจวบ นิลสุพรรณ
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 16 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • กิจกรรมกฐินสัมฤทธฺ์โรงเรียนวัดจิกลาด
กิจกรรมกฐินสัมฤทธฺ์โรงเรียนวัดจิกลาด
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 23 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ครบ 30 วัน
ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ครบ 30 วัน
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 26 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • ทัศนศึกษา จ.นครปฐม
ทัศนศึกษา จ.นครปฐม
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 37 รูป / ดู 97 ครั้ง)
 • ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 39 รูป / ดู 106 ครั้ง)
 • การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดจิกลาด
การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดจิกลาด
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 23 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 128 รูป / ดู 405 ครั้ง)
 • เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2/2559
เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดจิกลาด ประจำปีการศึกษา 2559
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดจิกลาด ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 49 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 102/27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 102/27
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • แผนผังภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
แผนผังภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 92 ครั้ง)
 • เว็ปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
เว็ปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง)
 • ตารางแข่งขันเรียนร่วมแยกรายการ วันที่ 14-15-16 ธ.ค. 59
ตารางแข่งขันเรียนร่วมแยกรายการ วันที่ 14-15-16 ธ.ค. 59
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 68 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส
ประกาศ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง)
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ แปรอักษร แสดงความอาลัยในหลวง ร.๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ แปรอักษร แสดงความอาลัยในหลวง ร.๙
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 92 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้าง สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว)
ประกาศสอบราคาจ้าง สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว)
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 50 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่1/2559
ประกาศผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่1/2559
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 971 ครั้ง)

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44