ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายศักดิ์เดช จุมณี
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางสาวภัทรา ตาไว
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียน
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นายเอกชัย อุทรักษ์
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
  ผู้เข้าชม 31
  ชื่อ : นางสาวศศิธร วิชัยวงค์
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาบริหารงบประมาณ
  ผู้เข้าชม 33
  ชื่อ : นางสาวอัฉราพรรณ พาไสย์
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร
  ผู้เข้าชม 32
  ชื่อ : ธนวัต วงษ์ชัยยา
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : อภิสิทธิ์ แก้วฉา
  โรงเรียน โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 25
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 58
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 58
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 36 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ การดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การอบรมหลักสูตรเสริมทักษะ การดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 155 รูป / ดู 101 ครั้ง)
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 14 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 4 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารฺู้ โรงเรียนบ้านหนองยาว
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารฺู้ โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 16 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 21 รูป / ดู 71 ครั้ง)
 • การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมโรงเรียนวัดท่าข้าม
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมโรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 17 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • เข้าค่ายลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดท่าข้าม
เข้าค่ายลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 29 รูป / ดู 81 ครั้ง)
 • งานเลี้ยงครูเกษียณ
งานเลี้ยงครูเกษียณ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 154 รูป / ดู 747 ครั้ง)
 • มุทิตาจิต
มุทิตาจิต
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 174 รูป / ดู 770 ครั้ง)
 • โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 6 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 18 รูป / ดู 62 ครั้ง)
 • ประกาศ สอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 100 ใบ (ครั้งที่ 2)
ประกาศ สอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 100 ใบ (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of reference : TOR )
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of reference : TOR )
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • ประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม
ประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 22 ครั้ง)
 • ประกวดราคาจ้างอาคารการศึกษาและอาคารที่พักอาศัย
ประกวดราคาจ้างอาคารการศึกษาและอาคารที่พักอาศัย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of reference : TOR )
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of reference : TOR )
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • ประกาศ สอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 100 ใบ
ประกาศ สอบราคาซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 100 ใบ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 38 ครั้ง)
 • ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • ยนดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ยนดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 21 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบพนักงาน
ประกาศผลสอบพนักงาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 22 ครั้ง)
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 37 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2015-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2015-05-01 23:13:11

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2015-01-10 10:42:14

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-01-01 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09