ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  วัดบางช้างใต้
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ชื่อ : นายอดิสรณ์ พวงทอง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ชื่อ : มนตรี จำปาหอม
  โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : ทนงศักดิ์ ไชยวิเศษ
  โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ผู้เข้าชม 9
  ชื่อ : นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคลากร
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวน้ำทิพย์ ทองสกุล
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 3
  ชื่อ : ยศวิน ประจวบเหมาะ
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 19
  ชื่อ : ณัฐชนันท์ สุวรรณสาร
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 19
  ชื่อ : ศุภเลิศ บานแย้ม
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 20
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 8 รูป / ดู 52 ครั้ง)
 • วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 4 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติด
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 33 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • วันต่อต้านยาเสพติด
วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 53 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร. ลาดยาว
ไหว้ครู รร. ลาดยาว
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 5 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร. วัดล่าง
ไหว้ครู รร. วัดล่าง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 9 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร. พานทอง
ไหว้ครู รร. พานทอง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 4 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร.เทศบาล 1
ไหว้ครู รร.เทศบาล 1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 6 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร.ประกอบราฎษ์บำรุง
ไหว้ครู รร.ประกอบราฎษ์บำรุง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 7 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร. วัฒนาลัย
ไหว้ครู รร. วัฒนาลัย
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 8 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร. วัดบน
ไหว้ครู รร. วัดบน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 10 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ไหว้ครู รร. ศรีวิทยา
ไหว้ครู รร. ศรีวิทยา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 7 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • รณรงค์แต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทย
รณรงค์แต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทย
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 30 ครั้ง)
 • ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 60 ครั้ง)
 • ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง)
 • รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 89 ครั้ง)
 • ประเมินนักเรียนพระราชทาน
ประเมินนักเรียนพระราชทาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • คนรักการศึกษา
คนรักการศึกษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • มอบรายงานการศึกษาอิสระ
มอบรายงานการศึกษาอิสระ
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 38 ครั้ง)
 • การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา...การสร้างวินัยเชิงบวกของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา...การสร้างวินัยเชิงบวกของโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 51 ครั้ง)

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-10-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2015-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00