ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
  โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางสาวสุกัญญา สีแสด
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นายบุญยิ่ง ชราศรี
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นางสาวพัชรี บุญโสม
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 20
  ชื่อ : นางสาวพรพิมล แสนบัณฑิต
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 31
  ชื่อ : นาย ศักดา ชาลี
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : จุฑาวดี มุสิพันธ์
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : นายสุชาติ นุชสวาท
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 77
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 19 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • รับมอบตัวนักเรียน ม.1และ ม.4
รับมอบตัวนักเรียน ม.1และ ม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 78 รูป / ดู 220 ครั้ง)
 • ประชุม สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน
ประชุม สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 14 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2558
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2558
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 43 รูป / ดู 492 ครั้ง)
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 223 รูป / ดู 900 ครั้ง)
 • เวทีแลกเปลี่ยนผลการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
เวทีแลกเปลี่ยนผลการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 96 รูป / ดู 155 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงานพลังงานทดแทน
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 8 รูป / ดู 46 ครั้ง)
 • บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนวัดจิกลาด ณ วัดคลองธรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนวัดจิกลาด ณ วัดคลองธรรม
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 23 รูป / ดู 27 ครั้ง)
 • อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 58 ถึง 1 เมษายน 58
อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 58 ถึง 1 เมษายน 58
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 48 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 & ประชุมผู้ปกครอง
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 & ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 40 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • ผลการสอบโอเน๊ตป.๖/ม.๓
ผลการสอบโอเน๊ตป.๖/ม.๓
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 11 รูป / ดู 38 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนจตุรภัทร
โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนจตุรภัทร
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 10 รูป / ดู 32 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 188 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 236 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 53 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 73 ครั้ง)
 • ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 30 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 204 ครั้ง)
 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองยาว
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียนนักเรียนติด 0 ร มส
ประกาศผลการเรียนนักเรียนติด 0 ร มส
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 2,740 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียนนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
ประกาศผลการเรียนนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 226 ครั้ง)
 • โรงเรียนวัดท่าข้ามประเมินส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดท่าข้ามประเมินส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 0 รูป / ดู 41 ครั้ง)
 • การประชุมทางไกลผ่าน web conference สพม.28
การประชุมทางไกลผ่าน web conference สพม.28
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง)

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2015-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-01-01 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50