ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  วัดบางช้างใต้
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ชื่อ : นางอรอนงค์ สร้อยคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นางพรพรรณ บัวพงษ์ชน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นายเมธี เที่ยงคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นายทรงศิลป์ พลแสน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : ยศวิน ประจวบเหมาะ
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 40
  ชื่อ : ณัฐชนันท์ สุวรรณสาร
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 40
  ชื่อ : ศุภเลิศ บานแย้ม
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 36
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 6 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ตรวจสุขภาพฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 6 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • การอบรมนายหมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สพป.นว.2
การอบรมนายหมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สพป.นว.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 32 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สพป.นว.2
การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สพป.นว.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 12 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สพป.นว.2
การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สพป.นว.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 29 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 13 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 สพป.นว.2
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 สพป.นว.2
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 5 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 18 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • แห่งเทียนเข้าพรรษา
แห่งเทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 224 รูป / ดู 260 ครั้ง)
 • แห่เทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
แห่เทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 36 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมณวัดสวนลำดวนสวรรค์
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมณวัดสวนลำดวนสวรรค์
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 61 รูป / ดู 37 ครั้ง)
 • วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • สภานักเรียน
สภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
โรงเรียน วัดท่าเรียบ
(จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 63 ครั้ง)
 • ประธานนักเรียนอบรมสภานักเรียน
ประธานนักเรียนอบรมสภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • ติดตามโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
ติดตามโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 60 ครั้ง)
 • รณรงค์แต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทย
รณรงค์แต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทย
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 65 ครั้ง)
 • ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 65 ครั้ง)
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 79 ครั้ง)
 • ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 94 ครั้ง)
 • รับมอบทุนการศึกษา
รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 53 ครั้ง)

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-10-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2015-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00