ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 199
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ เมืองพิล
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 123
  ชื่อ : นายปัณณวิชญ์ จิตเขตร
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 117
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 86
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 104
  ชื่อ : พิชญตม์ เวชวิฐาน
  ผู้เข้าชม 142
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • โรงเรียนจิตต์อารีฯ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิค 19 ก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนจิตต์อารีฯ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิค 19 ก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 495 ครั้ง)
 • อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ
อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ
(จำนวน 16 รูป / ดู 240 ครั้ง)
 • กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
(จำนวน 14 รูป / ดู 261 ครั้ง)
 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
(จำนวน 6 รูป / ดู 76 ครั้ง)
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านริมน้ำ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านริมน้ำ
(จำนวน 45 รูป / ดู 515 ครั้ง)
 • ลงนามทำ MOUระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ฯ กับ รร. บางปะกงบวรฯ โครงการห้องเรียนอาชีพ ตามนโยบาย สพฐ.และอาชีวศึกษา
ลงนามทำ MOUระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ฯ กับ รร. บางปะกงบวรฯ โครงการห้องเรียนอาชีพ ตามนโยบาย สพฐ.และอาชีวศึกษา
(จำนวน 2 รูป / ดู 198 ครั้ง)
 • แนะแนวศึกษาต่อ
แนะแนวศึกษาต่อ
(จำนวน 6 รูป / ดู 118 ครั้ง)
 • กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยลีกครั้งที่2
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยลีกครั้งที่2
(จำนวน 11 รูป / ดู 86 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(จำนวน 7 รูป / ดู 81 ครั้ง)
 • รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา
รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา
(จำนวน 8 รูป / ดู 84 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(จำนวน 18 รูป / ดู 139 ครั้ง)
 • กิจกรรมMusic in mangrove forest
กิจกรรมMusic in mangrove forest
(จำนวน 6 รูป / ดู 152 ครั้ง)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) สู่การปฏิบัติโดยการแปลงแผนพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่เชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะ (Performance Agreement : PA)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) สู่การปฏิบัติโดยการแปลงแผนพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ที่เชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคลเชิงสมรรถนะ (Performance Agreement : PA)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site (มาเรียนที่โรงเรียน)
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site (มาเรียนที่โรงเรียน)
(จำนวน 0 รูป / ดู 62 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
(จำนวน 0 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์
ประกาศผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์
(จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง วิชาเลือกเสรี 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศ เรื่อง วิชาเลือกเสรี 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(จำนวน 0 รูป / ดู 109 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง วิชาเลือกเสรี 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศ เรื่อง วิชาเลือกเสรี 2/2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(จำนวน 0 รูป / ดู 120 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศ เรื่อง รหัสเข้าห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 974 ครั้ง)
 • ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่ 1/2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 189 ครั้ง)
 • ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 149 ครั้ง)
 • งดการเรียนการสอนออนไลน์
งดการเรียนการสอนออนไลน์
(จำนวน 0 รูป / ดู 101 ครั้ง)
 • ประกาศปิดเรียน
ประกาศปิดเรียน
(จำนวน 0 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 1,608 ครั้ง)

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2021-01-10 10:42:14

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2020-06-30 11:53:19

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2020-03-26 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2020-03-01 08:21:19


 • 2019-11-25 00:00:00

 • ไทรทองอุปถัมภ์

 • 2019-03-13 23:23:20

 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า

 • 2019-01-23 01:16:13

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2018-05-19 00:00:00

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00