ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  วัดบางช้างใต้
  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ชุมชนนาจารย์วิทยา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ชื่อ : นายอดิสรณ์ พวงทอง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ชื่อ : นางลักขณาภรณ์ โนนทะชัย
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นางสมหมาย ทับเสือ
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 1
  ชื่อ : นางสาวณัฐริกา ดำอ่อน
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 1
  ชื่อ : นางลักขณาภรณ์ โนนทะชัย
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 1
  ชื่อ : อนันตศักดิ์ ไตรพร
  โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : เรณู หอมบุปผา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 38
  ชื่อ : วีนัส นามหิรัญ
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 32
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ MOU สารพัดช่าง
เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ MOU สารพัดช่าง
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 9 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • เลือกตั้งประธานนักเรียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 9 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 17 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 36 รูป / ดู 59 ครั้ง)
 • ปรับพื้นฐาน ม.1
ปรับพื้นฐาน ม.1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 38 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • ค่ายสัมพันธ์ ม.1 และ ม.4
ค่ายสัมพันธ์ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 44 รูป / ดู 53 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • บัณฑิตน้อย58
บัณฑิตน้อย58
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • กีฬากลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
กีฬากลุ่มท่าจีนก้าวหน้า
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 9 รูป / ดู 30 ครั้ง)
 • ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 18 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 364 รูป / ดู 1,122 ครั้ง)
 • วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 94 ปี
วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 94 ปี
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป ปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน
สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป ปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาต่อเติมห้องสมุด
ประกาศสอบราคาต่อเติมห้องสมุด
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับงานประประมวลผล แบบที่ 1 และโต๊ะคอมพิวเตอร์
เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับงานประประมวลผล แบบที่ 1 และโต๊ะคอมพิวเตอร์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและมีผลการเรียนจากการเรียนซ้ำ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและมีผลการเรียนจากการเรียนซ้ำ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 124 ครั้ง)
 • ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 336 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 215 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 278 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 508 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.1
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 455 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.4
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 547 ครั้ง)

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-10-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2015-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54