ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  บ้านห้วยไม้แป้น
  บ้านป่าตาล
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : อัจฉราภา ชาวปากน้ำ
  โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายมงคล อุปพงษ์
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 22
  ชื่อ : นายนุกูล ศิริขัน
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
  ผู้เข้าชม 23
  ชื่อ : นายวิมาน บรรณการกิจ
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 23
  ชื่อ : ศิริพร ศรีรองเมือง
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : อนุชิต
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : อรุโณทัย เรืองทรัพย์
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 11
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับม.ต้น
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับม.ต้น
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 11 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • ผอ.มงคล อุปพงษ์ เป็นตัวเเทนมอบจักรยานจากสโมสรไลออนล์ให้กับนักเรียน
ผอ.มงคล อุปพงษ์ เป็นตัวเเทนมอบจักรยานจากสโมสรไลออนล์ให้กับนักเรียน
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 4 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • แข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557 ส.ด.ว. เกมส์
แข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557 ส.ด.ว. เกมส์
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 15 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 18 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 36 รูป / ดู 38 ครั้ง)
 • ตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอนภาค 2/2557 และติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม
ตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอนภาค 2/2557 และติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 9 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายโครงงานนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว 2557
กิจกรรมค่ายโครงงานนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว 2557
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 74 รูป / ดู 52 ครั้ง)
 • กีฬาสีและชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองยาว
กีฬาสีและชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 25 รูป / ดู 21 ครั้ง)
 • SCG Paper Green Acadamy ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
SCG Paper Green Acadamy ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 9 รูป / ดู 42 ครั้ง)
 • ดูงานการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ดูงานการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 23 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • สัมพันธ์ชุมชน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะหลังงานลอยกระทง
สัมพันธ์ชุมชน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะหลังงานลอยกระทง
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 29 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • ครูคนใหม่
ครูคนใหม่
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • กำหนดการวันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
กำหนดการวันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียน
ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 595 ครั้ง)
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาหาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาหาร
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอก
ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอก
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 0 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 106 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47