ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  วัดบางช้างใต้
  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ชุมชนนาจารย์วิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ชื่อ : นายอดิสรณ์ พวงทอง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ชื่อ : นางนิชนันท์ ชินชำนาญ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นางสาวรจิต ลลิตลักษมานนท์
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นางกฤษณา สังข์รักษา
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นายอดิศักดิ์ ชมบำรุง
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : เรณู หอมบุปผา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : วีนัส นามหิรัญ
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : ทรงศักดิ์ อ่อนหา
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 40
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 364 รูป / ดู 693 ครั้ง)
 • พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีมอบวุฒิบัตร
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 37 รูป / ดู 38 ครั้ง)
 • งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 และ ม.3
งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 และ ม.3
(จำนวน 36 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • ค่าย
ค่าย
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 34 รูป / ดู 54 ครั้ง)
 • เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(จำนวน 33 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • เพิ่มเวลารู้ 2
เพิ่มเวลารู้ 2
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 16 รูป / ดู 37 ครั้ง)
 • เพ่ิมเวลารู้
เพ่ิมเวลารู้
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 14 รูป / ดู 37 ครั้ง)
 • เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2559
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 30 รูป / ดู 321 ครั้ง)
 • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 153 รูป / ดู 766 ครั้ง)
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 168 รูป / ดู 1,425 ครั้ง)
 • กิจกกรมการเป็นวิทยากรค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
กิจกกรมการเป็นวิทยากรค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 29 รูป / ดู 115 ครั้ง)
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 136 รูป / ดู 687 ครั้ง)
 • รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและมีผลการเรียนจากการเรียนซ้ำ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและมีผลการเรียนจากการเรียนซ้ำ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 181 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 130 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 219 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 433 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.1
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 386 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.4
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 454 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 260 ครั้ง)
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 252 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 559 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 293 ครั้ง)
 • การลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2558
การลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 158 ครั้ง)

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-10-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2015-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2015-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2015-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2015-05-01 23:13:11

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54