ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  วัดจิกลาด
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ชื่อ : นางอรอนงค์ สร้อยคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นางพรพรรณ บัวพงษ์ชน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : นายเมธี เที่ยงคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้เข้าชม 9
  ชื่อ : นายทรงศิลป์ พลแสน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : นางสาวกนกทิพย์ สิงห์กาญจน์
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : กิตติ ดำคล้าย
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : นายธีระชัย นวลยง
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 19
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 25 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 338 รูป / ดู 174 ครั้ง)
 • ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 13 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • ASEAN DAY 2016
ASEAN DAY 2016
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 33 ครั้ง)
 • พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 1 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 1 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 6 รูป / ดู 69 ครั้ง)
 • โครงการรักษ์น้ำพองร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง
โครงการรักษ์น้ำพองร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 8 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • วันสัปดาห์ห้องสมุด
วันสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 132 รูป / ดู 227 ครั้ง)
 • ค่ายสภานักเรียน
ค่ายสภานักเรียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 155 รูป / ดู 199 ครั้ง)
 • วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 17 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 28 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมรับผลการเรียน
เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมรับผลการเรียน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง)
 • สภานักเรียน
สภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 41 ครั้ง)
 • เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 105 ครั้ง)
 • จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 68 ครั้ง)
 • ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
โรงเรียน วัดท่าเรียบ
(จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 85 ครั้ง)
 • ประธานนักเรียนอบรมสภานักเรียน
ประธานนักเรียนอบรมสภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 86 ครั้ง)
 • ติดตามโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
ติดตามโรงเรียนในฝัน รุ่น 2
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 83 ครั้ง)
 • รณรงค์แต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทย
รณรงค์แต่งกายผ้าไหมหรือผ้าไทย
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 85 ครั้ง)
 • ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑ มีนาคม ๒๕๕๙
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 78 ครั้ง)
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 93 ครั้ง)

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-10-01 00:00:00

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00