ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  บ้านห้วยไม้แป้น
  บ้านป่าตาล
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวสุพัตรา ทองจาร
  โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวระพีพรรณ เกิดโต
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นายธีรพัฒน์ ครุธหอม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
  ตำแหน่ง : ครู คศ.1
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : นายณรงค์ บุญแถว
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
  ตำแหน่ง : ครู คศ.1
  ผู้เข้าชม 16
  ชื่อ : เอมอร อันอาษา
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ผู้เข้าชม 1
  ชื่อ : ปุณยนุช ชัยเสนา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : น.ส.นิศารัตน์ ฤทธิเดชะ
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 4
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • การอบรมโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การอบรมโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 9 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • กิจกกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557
กิจกกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 15 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • กิจกรรมเปิดบทเรียนวิทย์-คณิต สู่วิถีชีวิตชาวอาเซียน
กิจกรรมเปิดบทเรียนวิทย์-คณิต สู่วิถีชีวิตชาวอาเซียน
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 7 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 10 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • อบรมมัคคุเทศก์ป่าชายเลน
อบรมมัคคุเทศก์ป่าชายเลน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 49 รูป / ดู 83 ครั้ง)
 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 23 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • กิจกรรม science show
กิจกรรม science show
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 47 รูป / ดู 196 ครั้ง)
 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 11 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • คณะครูโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ส่งครูจีราพรรณ์ ปัญญาดี โรงเรียนบ้านตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา
คณะครูโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ส่งครูจีราพรรณ์ ปัญญาดี โรงเรียนบ้านตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 11 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • วันอาเซียน
วันอาเซียน
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 18 รูป / ดู 21 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 6 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • เชิญร่วมงานวันวิชาการพัฒนาก้าวสู่อาเซียน
เชิญร่วมงานวันวิชาการพัฒนาก้าวสู่อาเซียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 51 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 27 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47