ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ประสานมิตรวิทยา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
  โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางสาวศิริพร สีหราช
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นางสาวสมหมาย ทับเสือ
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นางสาวกิตติญา หมอบอก
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นางสาวศิริพร สีหราช
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายศิริโชค ฝักแคเล็ก
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : นาย ศักดา ชาลี
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ผู้เข้าชม 22
  ชื่อ : จุฑาวดี มุสิพันธ์
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 20
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าข้าม
กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 22 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 9 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอำเภอบรรพตพิสัย ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอำเภอบรรพตพิสัย ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 8 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 6 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • ชุมชนร่วมสร้างสนามเด็กเล่น ฺฺBBL
ชุมชนร่วมสร้างสนามเด็กเล่น ฺฺBBL
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 31 รูป / ดู 41 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองยาว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 4 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • รวมภาพกิจกรรม ประจำปี 2558
รวมภาพกิจกรรม ประจำปี 2558
โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 57 ครั้ง)
 • ทำบุญตักบาตรครบรอบวันเกิดโรงเรียน
ทำบุญตักบาตรครบรอบวันเกิดโรงเรียน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 14 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • ทำบุญและต่อเติมสถานที่ทำงาน
ทำบุญและต่อเติมสถานที่ทำงาน
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 12 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 19 รูป / ดู 103 ครั้ง)
 • รับมอบตัวนักเรียน ม.1และ ม.4
รับมอบตัวนักเรียน ม.1และ ม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 78 รูป / ดู 519 ครั้ง)
 • ประชุม สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน
ประชุม สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 14 รูป / ดู 52 ครั้ง)
 • ปฏิทินการศึกษา 1/2558
ปฏิทินการศึกษา 1/2558
โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 116 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 230 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 302 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 82 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 159 ครั้ง)
 • ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1และม.4
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 239 ครั้ง)
 • ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองยาว
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียนนักเรียนติด 0 ร มส
ประกาศผลการเรียนนักเรียนติด 0 ร มส
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 2,799 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียนนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
ประกาศผลการเรียนนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 244 ครั้ง)
 • โรงเรียนวัดท่าข้ามประเมินส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดท่าข้ามประเมินส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง)

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2015-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2015-05-01 23:13:11

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2015-01-10 10:42:14

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-01-01 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24