ระบบเว็บไซต์โรงเรียน >> ระบบเว็บไซต์โรงเรียน สำเร็จรูป >> ระบบดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้เข้าชม 1,072

ระบบดาวส์โหลดเอกสาร

ระบบดาวส์โหลดเอกสาร

รองรับไฟล์  เอกสารทุกรูปแบบ
1. Microsoft Word , Excel , PowerPoint  ทุกเวอร์ชั่น
2. Zip File : บิบอัดไฟล์
3. PDF File
4. รูปภาพ ๋JPG,JPEG,GIF,PNG