ระบบเว็บไซต์โรงเรียน >> ระบบเว็บไซต์โรงเรียน สำเร็จรูป >> ระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้เข้าชม 886

ระบบคณะกรรมการสถานศึกษา

ระบบคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดการรูปแบบองค์กร 


รูปแบบการจัดการองค์กร ระบบหลังบ้าน  โดยใช้ เมาส์ลาก และวาง ตามตำแหน่งที่ต้องการ
และทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการสถานศึกษา