ระบบเว็บไซต์โรงเรียน >> ระบบเว็บไซต์โรงเรียน สำเร็จรูป >> ระบบมุมมองเว็บไซต์
ผู้เข้าชม 1,873

ระบบการจัดการ มุมมองเว็บ

การใช้งานง่าย สุด ๆ  โดยการคลิกค้างไว้ แล้วทำการลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการใช้แสดง หน้าเว็บไซต์

ผลลัพท์ของการจัดการตำแหน่งเมนู จะปรากฏด้านด่าน