ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  บ้านห้วยไม้แป้น
  บ้านป่าตาล
  ชุมชนวัดท่าลิพง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นิคม ปาดอน
  โรงเรียน บ้านป่าตาล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล
  ชื่อ : วิชัย อ่อนเบ้า
  โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเจริญ อินทรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
  ชื่อ : นางสาวระพีพรรณ เกิดโต
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 2
  ชื่อ : นายธีรพัฒน์ ครุธหอม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
  ตำแหน่ง : ครู คศ.1
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายณรงค์ บุญแถว
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
  ตำแหน่ง : ครู คศ.1
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นางสาวจำเนียร ชินารักษ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 3
  ชื่อ : วัลภา ศรีอ่อน
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : อภิรัญญา แจ้งประจักษ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 9
  ชื่อ : ภัทรวรินทร์ บัญญัติ
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 6
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 11 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • คณะครูโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ส่งครูจีราพรรณ์ ปัญญาดี โรงเรียนบ้านตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา
คณะครูโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ส่งครูจีราพรรณ์ ปัญญาดี โรงเรียนบ้านตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 11 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • วันอาเซียน
วันอาเซียน
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 18 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 1 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • ค่ายคุณธรรม ม.1
ค่ายคุณธรรม ม.1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 26 รูป / ดู 48 ครั้ง)
 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 18 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน
จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 9 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 5 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 5 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ต่อต้านยาเสพติด
โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 30 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 21 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 22 ครั้ง)
 • แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • เรียนเชิญคณะครูและลูกบวรร่วมกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา
เรียนเชิญคณะครูและลูกบวรร่วมกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 68 ครั้ง)
 • กำหนดการ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
กำหนดการ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ขอเชิญร่วมงานกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมงานกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
(จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • เรียนเชิญ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
เรียนเชิญ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 33 ครั้ง)

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47

 • โรงเรียนบ้านร่องคำ

 • 2014-05-21 01:26:15