ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : อัจฉราภา ชาวปากน้ำ
  โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 22
  ชื่อ : นายมงคล อุปพงษ์
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 48
  ชื่อ : นายนุกูล ศิริขัน
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
  ผู้เข้าชม 45
  ชื่อ : นายวิมาน บรรณการกิจ
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 43
  ชื่อ : จีราภรณ์ อินตา
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 32
  ชื่อ : ณัฐนรี (อรวรรณ) นาคชาวนา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 39
  ชื่อ : นางสาวอรวรรณ เวียงคำ
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ผู้เข้าชม 41
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • การประเมินส่งเสริมสุขภาพ
การประเมินส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 23 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 39 รูป / ดู 112 ครั้ง)
 • ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต
ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 50 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(จำนวน 11 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • เข้าค่ายลูกเสือม.2
เข้าค่ายลูกเสือม.2
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 124 รูป / ดู 186 ครั้ง)
 • ทัศนศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
ทัศนศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 42 รูป / ดู 305 ครั้ง)
 • วันครูบางปะกง
วันครูบางปะกง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 53 รูป / ดู 94 ครั้ง)
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสวนเสาวณีย์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสวนเสาวณีย์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 45 รูป / ดู 302 ครั้ง)
 • มูลนิธิประถมศึกษาสงเคราะห์ อำเภอบรรพตพิสัย มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน
มูลนิธิประถมศึกษาสงเคราะห์ อำเภอบรรพตพิสัย มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน
(จำนวน 7 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • ผลการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2558
ผลการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2558
(จำนวน 10 รูป / ดู 52 ครั้ง)
 • โรงเรียนประสานมิตรวิทยาได้ต้อนรับ รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษา รมต.ศธ
โรงเรียนประสานมิตรวิทยาได้ต้อนรับ รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษา รมต.ศธ
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 14 รูป / ดู 73 ครั้ง)
 • ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเรียนการสอนและการเตรียมตัวสอบ O-Net
ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเรียนการสอนและการเตรียมตัวสอบ O-Net
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 4 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • โรงเรียนวัดท่าข้ามประเมินส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดท่าข้ามประเมินส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • การประชุมทางไกลผ่าน web conference สพม.28
การประชุมทางไกลผ่าน web conference สพม.28
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง)
 • ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
(จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • เงินผ้าป่าทำไร
เงินผ้าป่าทำไร
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่ง
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 146 ครั้ง)
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม101 ล/27
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม101 ล/27
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 33 ครั้ง)
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • สุขสันต์วันปีใหม่ ๕๘
สุขสันต์วันปีใหม่ ๕๘
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง)

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2015-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-01-01 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50