ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายพีระยศ บุญเพ็ง
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ชื่อ : นายปองวุฒิ สมภารเพียง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอคัมร์ศิริ มีดี
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ชื่อ : นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
  ชื่อ : นายวันเฉลิม ฤกษ์นาวา
  โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : จิราพร ปทุมมี
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • ห้องสมุดดิจิทัล
ห้องสมุดดิจิทัล
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 8 รูป / ดู 27 ครั้ง)
 • 11 ส.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ร่วมกันทำความดีในวันแม่
11 ส.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ร่วมกันทำความดีในวันแม่
(จำนวน 12 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(จำนวน 6 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่
11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่
(จำนวน 10 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 8 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 4 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
(จำนวน 1 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • โรงเรียนประสานมิตรวิทยาโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
โรงเรียนประสานมิตรวิทยาโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
(จำนวน 5 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และด้านยาเสพติด
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และด้านยาเสพติด
(จำนวน 8 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับ คณะครูกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
ยินดีต้อนรับ คณะครูกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 34 รูป / ดู 87 ครั้ง)
 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 25 รูป / ดู 58 ครั้ง)
 • ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 45 รูป / ดู 107 ครั้ง)
 • โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • ผู้ใหญ่ใจดี ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์
ผู้ใหญ่ใจดี ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 33 ครั้ง)
 • งบทดลองประจำปี 2560
งบทดลองประจำปี 2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 37 ครั้ง)
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 63 ครั้ง)
 • การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง)
 • รร.หนามแท่งพิทยาคมศึกษาดูงาน
รร.หนามแท่งพิทยาคมศึกษาดูงาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง)
 • ตรวจสุขภาพฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน
โรงเรียน บ้านเขือง
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • พระธรรมฑูตแสดงธรรม
พระธรรมฑูตแสดงธรรม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย
แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 41 ครั้ง)
 • สพม.2 ศึกษาดูงาน
สพม.2 ศึกษาดูงาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 83 ครั้ง)
 • ทุนการศึกษาบริษัทไทยเฟิง จำกัด
ทุนการศึกษาบริษัทไทยเฟิง จำกัด
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 51 ครั้ง)

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2017-06-30 11:53:19

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2017-05-19 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2017-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2017-01-10 10:42:14

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00