ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  วัดจิกลาด
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายพีระยศ บุญเพ็ง
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายยิ่งศักดิ์ พิณภิรมย์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  ผู้เข้าชม 76
  ชื่อ : นายเจษฎา จักรแก้ว
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
  ผู้เข้าชม 65
  ชื่อ : นางสาวรัชรีย์ อ่อนสร้อย
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 32
  ชื่อ : จสอ.บรรเจิด สุกุรา
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 27
  ชื่อ : อนุสรา
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นเรศ หนูเหมือน
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : น.ส.วาฬุณี นามหิรัญ
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 18
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 29 รูป / ดู 0 ครั้ง)
 • Open House
Open House
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 10 รูป / ดู 145 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • อบรมมัคคุเทศป่าชายเลน
อบรมมัคคุเทศป่าชายเลน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 46 รูป / ดู 118 ครั้ง)
 • ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 6 รูป / ดู 121 ครั้ง)
 • การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 12 รูป / ดู 466 ครั้ง)
 • ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 10 รูป / ดู 32 ครั้ง)
 • สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 101 รูป / ดู 302 ครั้ง)
 • การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2559
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 60 รูป / ดู 107 ครั้ง)
 • ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 144 รูป / ดู 194 ครั้ง)
 • เลี้ยงส่ง ผอ.จารุวรรณ รองกฤษณะ และซับเหงื่อกีฬาสี
เลี้ยงส่ง ผอ.จารุวรรณ รองกฤษณะ และซับเหงื่อกีฬาสี
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 134 รูป / ดู 257 ครั้ง)
 • กีฬาสี ลำพูเกมส์
กีฬาสี ลำพูเกมส์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 258 รูป / ดู 4,039 ครั้ง)
 • ครบรอบ ๓ ปี ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ครบรอบ ๓ ปี ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง)
 • ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์ เยี่ยมชมโรงเรียน
ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์ เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 110 ครั้ง)
 • MJ Motor มอบทุการศึกษา
MJ Motor มอบทุการศึกษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 128 ครั้ง)
 • โรงเรียนสร้างนกทาศึกษาดูงาน
โรงเรียนสร้างนกทาศึกษาดูงาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 119 ครั้ง)
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 131 ครั้ง)
 • โรงเรียนกุดชุมวิทยาศึกษาดูงาน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาศึกษาดูงาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 108 ครั้ง)
 • นิทรรศการงานปิดทองวัดบางช้างเหนือ
นิทรรศการงานปิดทองวัดบางช้างเหนือ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 41 ครั้ง)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสาร้างอาคาร
ประกวดราคาจ้างก่อสาร้างอาคาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 62 ครั้ง)
 • เอกสารแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR แบบรายงานการติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
เอกสารแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR แบบรายงานการติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 99 ครั้ง)
 • ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างอาคารฝึกงาน
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างอาคารฝึกงาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 58 ครั้ง)

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2017-01-10 10:42:14

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44