ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  วัดจิกลาด
  บ้านตาเป้า
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายพีระยศ บุญเพ็ง
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายยิ่งศักดิ์ พิณภิรมย์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  ผู้เข้าชม 109
  ชื่อ : นายเจษฎา จักรแก้ว
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
  ผู้เข้าชม 97
  ชื่อ : นางสาวรัชรีย์ อ่อนสร้อย
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 45
  ชื่อ : จสอ.บรรเจิด สุกุรา
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 42
  ชื่อ : นางสาวธิรนันท์(เดิมบังอร)มณีขำ
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 29
  ชื่อ : อนุสรา
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 30
  ชื่อ : นเรศ หนูเหมือน
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 40
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • ประชุมรับนักเรียนใหม่ ม.1
ประชุมรับนักเรียนใหม่ ม.1
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 77 รูป / ดู 0 ครั้ง)
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 337 รูป / ดู 2,096 ครั้ง)
 • คณะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน
คณะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 75 รูป / ดู 95 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการพรปวีณ์ แสนสุข
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการพรปวีณ์ แสนสุข
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 83 รูป / ดู 204 ครั้ง)
 • ค่ายสุขกาย สุขใจ ชีวิตสดใส ปลอดภัยจากโรค ม.ปลาย
ค่ายสุขกาย สุขใจ ชีวิตสดใส ปลอดภัยจากโรค ม.ปลาย
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 37 รูป / ดู 177 ครั้ง)
 • ค่ายสุขการ สุขใจ ชีวิตสดใส ปลอดภัยจากโรค ม.ต้น
ค่ายสุขการ สุขใจ ชีวิตสดใส ปลอดภัยจากโรค ม.ต้น
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 33 รูป / ดู 147 ครั้ง)
 • เข้าค่ายลูกเสือ
เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 27 รูป / ดู 70 ครั้ง)
 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 36 รูป / ดู 92 ครั้ง)
 • โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 10 รูป / ดู 30 ครั้ง)
 • การออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล
การออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 7 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2560
ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 191 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา2560
ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 245 ครั้ง)
 • แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ ส่งวันจันทร์
แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ ส่งวันจันทร์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 61 ครั้ง)
 • เคทีแอร์เซอร์วิส ล้างเเอร์เฮงซวย
เคทีแอร์เซอร์วิส ล้างเเอร์เฮงซวย
โรงเรียน ThaiSchoolDB.com
(จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียน 0 ร 2/2559
ประกาศผลการเรียน 0 ร 2/2559
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 647 ครั้ง)
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 87 ครั้ง)
 • สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • ครบรอบ ๓ ปี ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ครบรอบ ๓ ปี ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 107 ครั้ง)
 • ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์ เยี่ยมชมโรงเรียน
ดร.จำลอง พรหมสวัสดิ์ เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 160 ครั้ง)
 • MJ Motor มอบทุการศึกษา
MJ Motor มอบทุการศึกษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 164 ครั้ง)
 • โรงเรียนสร้างนกทาศึกษาดูงาน
โรงเรียนสร้างนกทาศึกษาดูงาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 159 ครั้ง)
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 229 ครั้ง)

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2017-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2017-01-10 10:42:14

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44