ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  บ้านห้วยไม้แป้น
  บ้านป่าตาล
  ชุมชนวัดท่าลิพง
  โคกสีพิทยาสรรพ์
  บ้านหนองแซงสร้อย
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นิคม ปาดอน
  โรงเรียน บ้านป่าตาล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล
  ชื่อ : วิชัย อ่อนเบ้า
  โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเจริญ อินทรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
  ชื่อ : นายสมบัติ รัตนคร
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : วรรณา โสพิกุล
  โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นางสาวเนตรนภิส ดิษยบุตร
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : นายวิชัย อ่อนเบ้า
  โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.6
  ผู้เข้าชม 16
  ชื่อ : พิชิต สุขสว่าง
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : พิชิต สุขสว่าง
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : พิชิต สุขสว่าง
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 12
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 9 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 10 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาร่วมกับการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง และกรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมปลูกป่า
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาร่วมกับการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง และกรมกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมปลูกป่า
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 8 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 36 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ทัศนศึกษา สายชั้น ป.3 - ป.4
ทัศนศึกษา สายชั้น ป.3 - ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 4 รูป / ดู 0 ครั้ง)
 • ประชุมครูประจำเดือน
ประชุมครูประจำเดือน
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 4 รูป / ดู 0 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 10 รูป / ดู 0 ครั้ง)
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 10 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • วันภาษาไทย 2557
วันภาษาไทย 2557
โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
(จำนวน 18 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • คณะครูศึกษาดูงานที่ นครนายยก
คณะครูศึกษาดูงานที่ นครนายยก
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • โรงเรียนบ้านขุนศรีมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านขุนศรีมาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • โครงการพลังงานสัญจร ปตท.
โครงการพลังงานสัญจร ปตท.
โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
(จำนวน 13 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • เรียนเชิญคณะครูและลูกบวรร่วมกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา
เรียนเชิญคณะครูและลูกบวรร่วมกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • กำหนดการ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
กำหนดการ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ขอเชิญร่วมงานกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมงานกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • เรียนเชิญ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
เรียนเชิญ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • เดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 27 ครั้ง)
 • ค่ายพุทธบุตร 28-30 กรกฎาคม 2557
ค่ายพุทธบุตร 28-30 กรกฎาคม 2557
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 41 ครั้ง)

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47

 • โรงเรียนบ้านร่องคำ

 • 2014-05-21 01:26:15

 • เพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-05-20 21:45:05

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2014-05-20 11:53:19