ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  วัดจิกลาด
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
  ชื่อ : นางอรอนงค์ สร้อยคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 19
  ชื่อ : นางพรพรรณ บัวพงษ์ชน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 23
  ชื่อ : นายเมธี เที่ยงคำ
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นายทรงศิลป์ พลแสน
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นายศักดิ์ดา อังคะนาวิน
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 27
  ชื่อ : อภิรัญญา แจ้งประจักษ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 25
  ชื่อ : นายธนพล ชื่นมณี
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 17
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดจิกลาด ประจำปีการศึกษา 2559
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดจิกลาด ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 49 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • วันเข้าพรรษา ปี 2559
วันเข้าพรรษา ปี 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 48 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • กิจกรรมสอนการนำเสนอด้วยสื่อวิดีโอ
กิจกรรมสอนการนำเสนอด้วยสื่อวิดีโอ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 124 รูป / ดู 55 ครั้ง)
 • กีฬากลุ่มรร.ท่าจีนก้าวหน้า
กีฬากลุ่มรร.ท่าจีนก้าวหน้า
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 141 รูป / ดู 345 ครั้ง)
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - อพวช.และพิพิธภัณฑ์เด็ก ทุ่งครุ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - อพวช.และพิพิธภัณฑ์เด็ก ทุ่งครุ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • วันวิทยาศาสตร์
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 94 รูป / ดู 368 ครั้ง)
 • การประเมินแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 23 รูป / ดู 53 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559
ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 44 รูป / ดู 72 ครั้ง)
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 25 รูป / ดู 125 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 338 รูป / ดู 1,168 ครั้ง)
 • ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 13 รูป / ดู 105 ครั้ง)
 • ประกาศผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่1/2559
ประกาศผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่1/2559
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 889 ครั้ง)
 • รายงานผลการดำเนินงาน 1 ครู 1อาชีพ 2559
รายงานผลการดำเนินงาน 1 ครู 1อาชีพ 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • ข่าวประชาพันธ์ มุมมองการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21
ข่าวประชาพันธ์ มุมมองการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • แข่งขันสภานักเรียน
แข่งขันสภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริและโครงการแหลมผักเบี้ย จ เพชรบุรี
ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริและโครงการแหลมผักเบี้ย จ เพชรบุรี
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง)
 • เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมรับผลการเรียน
เรียนเชิญผู้ปกครองประชุมรับผลการเรียน
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 64 ครั้ง)
 • หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 130 ครั้ง)
 • สภานักเรียน
สภานักเรียน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 82 ครั้ง)
 • เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
เวลาและสถานที่จัดการประกวด / แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 229 ครั้ง)
 • จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 137 ครั้ง)
 • ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
ข้าวจี่ไฮเทค ฝีมือนักเรียน อร่อย มีคุณค่า
โรงเรียน วัดท่าเรียบ
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00