ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  บ้านห้วยไม้แป้น
  บ้านป่าตาล
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : อัจฉราภา ชาวปากน้ำ
  โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นายมงคล อุปพงษ์
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 43
  ชื่อ : นายนุกูล ศิริขัน
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
  ผู้เข้าชม 42
  ชื่อ : นายวิมาน บรรณการกิจ
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 41
  ชื่อ : จีราภรณ์ อินตา
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : ณัฐนรี (อรวรรณ) นาคชาวนา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 18
  ชื่อ : นางสาวอรวรรณ เวียงคำ
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ผู้เข้าชม 25
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • แนะแนวการศึกษาสายอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
แนะแนวการศึกษาสายอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 15 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • กิจกรรมสัมมนา ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
กิจกรรมสัมมนา ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 20 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • 16 มกราคม วันครู
16 มกราคม วันครู
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 20 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 47 รูป / ดู 110 ครั้ง)
 • ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 33 รูป / ดู 205 ครั้ง)
 • ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 56 รูป / ดู 70 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 6 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • การประชุมทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 9 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 28 รูป / ดู 67 ครั้ง)
 • วันเด็กแห่งชาติ ปี 58
วันเด็กแห่งชาติ ปี 58
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 80 รูป / ดู 46 ครั้ง)
 • กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
กีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 47 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • ทำบุญตักบาตรปีใหม่ โรงเรียนวัดท่าข้าม
ทำบุญตักบาตรปีใหม่ โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 28 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม101 ล/27
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหอประชุม101 ล/27
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • สุขสันต์วันปีใหม่ ๕๘
สุขสันต์วันปีใหม่ ๕๘
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 50 ครั้ง)
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ระดับภาคกลาง ได้เหรียญทองอ่านข่าวรุ่นเยาว์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ระดับภาคกลาง ได้เหรียญทองอ่านข่าวรุ่นเยาว์
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • สโมสรโรตารีมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด
สโมสรโรตารีมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 110 ครั้ง)
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 0 รูป / ดู 64 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างจำนวน3หลัง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างจำนวน3หลัง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 46 ครั้ง)
 • กิจกรรมลงนามถวายพระพร
กิจกรรมลงนามถวายพระพร
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ๕ ธันวามหาราช
๕ ธันวามหาราช
โรงเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 50 ครั้ง)
 • ลงนามถวายพระพร
ลงนามถวายพระพร
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 38 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47