ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 46
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 37
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 36
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 107
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 104
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 202
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
(จำนวน 10 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4
(จำนวน 5 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
(จำนวน 10 รูป / ดู 173 ครั้ง)
 • ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
(จำนวน 7 รูป / ดู 151 ครั้ง)
 • มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
(จำนวน 27 รูป / ดู 296 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
(จำนวน 7 รูป / ดู 173 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(จำนวน 13 รูป / ดู 106 ครั้ง)
 • ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
(จำนวน 11 รูป / ดู 101 ครั้ง)
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
(จำนวน 5 รูป / ดู 96 ครั้ง)
 • โรงเรียนจิตต์อารีฯ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิค 19 ก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนจิตต์อารีฯ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิค 19 ก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 950 ครั้ง)
 • อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ
อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ
(จำนวน 16 รูป / ดู 387 ครั้ง)
 • กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
(จำนวน 14 รูป / ดู 421 ครั้ง)
 • พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง)
 • วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 0 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • วันสถาปนา และการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันสถาปนา และการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง)
 • ระกาศ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​สนามฟุตบอล​หญ้า​เทียม​พร้อม​ลู่​วิ่ง​ยางสังเคราะห์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​
ระกาศ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​สนามฟุตบอล​หญ้า​เทียม​พร้อม​ลู่​วิ่ง​ยางสังเคราะห์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 191 ครั้ง)
 • ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(จำนวน 0 รูป / ดู 191 ครั้ง)
 • เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
(จำนวน 0 รูป / ดู 114 ครั้ง)
 • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 130 ครั้ง)
 • เรื่อง ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
เรื่อง ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
(จำนวน 0 รูป / ดู 115 ครั้ง)
 • ประกาศเปิดภาคเรียน
ประกาศเปิดภาคเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 186 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
(จำนวน 0 รูป / ดู 118 ครั้ง)
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(จำนวน 0 รูป / ดู 220 ครั้ง)