ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ไทรทองอุปถัมภ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นางสาวธัญนภัส วามะขันธ์
  โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสุวิทย์ นิลสาย
  MUANGWANPATTANASUKSA SCHOOL
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ชื่อ : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเดช สุธรรมปวง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายมีนา วิเศษชาติ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : นางสาวสุพัตรา ปุยะติ
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 38
  ชื่อ : นางสาวผ่องพรรณ สุรวิทย์
  ผู้เข้าชม 2
  ชื่อ : สิริวิมล ป้องเศร้า
  ผู้เข้าชม 2
  ชื่อ : น.ส อรุณรัตน์ วราบุตร
  ผู้เข้าชม 2
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 1 รูป / ดู 72 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(จำนวน 3 รูป / ดู 22 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
(จำนวน 20 รูป / ดู 199 ครั้ง)
 • อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 13 รูป / ดู 108 ครั้ง)
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(จำนวน 71 รูป / ดู 377 ครั้ง)
 • อบรม คปภ.
อบรม คปภ.
(จำนวน 21 รูป / ดู 281 ครั้ง)
 • วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่
(จำนวน 28 รูป / ดู 289 ครั้ง)
 • วันต่อต้านยาเสพติด
วันต่อต้านยาเสพติด
(จำนวน 20 รูป / ดู 54 ครั้ง)
 • กิจกรรม To Be Number One
กิจกรรม To Be Number One
(จำนวน 8 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
(จำนวน 13 รูป / ดู 50 ครั้ง)
 • พิธีตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ
พิธีตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ
(จำนวน 12 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
(จำนวน 33 รูป / ดู 128 ครั้ง)
 • ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(จำนวน 0 รูป / ดู 3,425 ครั้ง)
 • Mangrove BPK Run
Mangrove BPK Run
(จำนวน 0 รูป / ดู 77 ครั้ง)
 • รับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
รับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง)
 • ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง)
 • New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง การรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
New! ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่อง การรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 126 ครั้ง)
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
(จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง)
 • test
test
โรงเรียน ThaiSchoolDB.com
(จำนวน 0 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • Best Practice โครงการร้านกาแฟก่อเจ้า
Best Practice โครงการร้านกาแฟก่อเจ้า
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 123 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 59 ครั้ง)
 • ต้อนรับครูใหม่
ต้อนรับครูใหม่
(จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง)
 • ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
(จำนวน 0 รูป / ดู 64 ครั้ง)

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2019-06-30 11:53:19

 • ไทรทองอุปถัมภ์

 • 2019-03-13 23:23:20

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2019-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า

 • 2019-01-23 01:16:13

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2019-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2018-11-25 00:00:00

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2018-05-19 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2018-04-26 00:00:00

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00