ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นางบุญเรือน คูณทวี
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวธัญนภัส วามะขันธ์
  โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ เมืองพิล
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 23
  ชื่อ : นายปัณณวิชญ์ จิตเขตร
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 20
  ชื่อ : นายอดิศร ยังเจริญ
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 29
  ชื่อ : นางสาววิจิตรา ผลพยุง
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 26
  ชื่อ : พิชญตม์ เวชวิฐาน
  ผู้เข้าชม 26
  ชื่อ : ดารุณี ฉิมบ้านไร่
  ผู้เข้าชม 29
  ชื่อ : ไมตรี อิ่มตะขบ
  ผู้เข้าชม 28
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา
รับการนิเทศวิถีใหม่โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา
(จำนวน 8 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(จำนวน 18 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • กิจกรรมMusic in mangrove forest
กิจกรรมMusic in mangrove forest
(จำนวน 6 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันตรุษจีน
กิจกรรมวันตรุษจีน
(จำนวน 25 รูป / ดู 57 ครั้ง)
 • กาสะลองเกมส์ ปีการศึกษา 2563
กาสะลองเกมส์ ปีการศึกษา 2563
(จำนวน 9 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(จำนวน 8 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • เจ้าหน้าที่จากเทศบาลพรหมเทพรังสรรค์ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 64
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลพรหมเทพรังสรรค์ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 64
(จำนวน 27 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • โครงการค่ายดาราศาสตร์
โครงการค่ายดาราศาสตร์
(จำนวน 6 รูป / ดู 27 ครั้ง)
 • โรงเรียนบางปะกง "บรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6
โรงเรียนบางปะกง "บรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6
(จำนวน 31 รูป / ดู 85 ครั้ง)
 • โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
(จำนวน 4 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • วันดินโลก
วันดินโลก
(จำนวน 15 รูป / ดู 67 ครั้ง)
 • เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
(จำนวน 26 รูป / ดู 101 ครั้ง)
 • ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(จำนวน 0 รูป / ดู 29 ครั้ง)
 • 6 มาตรการหลัก ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
6 มาตรการหลัก ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • ประกาศ เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • เจ้าหน้าที่จากเทศบาลพรหมเทพรังสรรค์ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 64
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลพรหมเทพรังสรรค์ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 64
(จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • คณะผู้บริหาร และคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่
คณะผู้บริหาร และคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • นายธิติวุฒิ ศรีนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"
นายธิติวุฒิ ศรีนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(จำนวน 0 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • สวัสดีปีใหม่ 2564
สวัสดีปีใหม่ 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(จำนวน 0 รูป / ดู 54 ครั้ง)
 • ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
(จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง)

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2020-06-30 11:53:19

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2020-03-26 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2020-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2020-01-10 10:42:14


 • 2019-11-25 00:00:00

 • ไทรทองอุปถัมภ์

 • 2019-03-13 23:23:20

 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า

 • 2019-01-23 01:16:13

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2018-05-19 00:00:00

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00