ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ประสานมิตรวิทยา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายศักดิ์เดช จุมณี
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
  โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางสาวพงษ์พนา เขียวแก้ว
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นางปินะนุช มีสรรพวงศ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นางอำไพ ฤาชา
  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นางสาวศิริพร สีหราช
  โรงเรียนวัดจิกลาด
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายศิริโชค ฝักแคเล็ก
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 41
  ชื่อ : นาย ศักดา ชาลี
  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
  ผู้เข้าชม 35
  ชื่อ : จุฑาวดี มุสิพันธ์
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 27
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 143 รูป / ดู 87 ครั้ง)
 • “กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕8
“กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕8
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 44 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 205 รูป / ดู 289 ครั้ง)
 • วันสุนทรภู่และวันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันสุนทรภู่และวันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 38 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 18 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 18 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาร่วมงานผ้าป่าสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวด
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาร่วมงานผ้าป่าสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวด
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 12 รูป / ดู 89 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาโรงเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู วันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 32 รูป / ดู 102 ครั้ง)
 • ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 18 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • พิธีมอบโล่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบโล่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 19 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • กิจกรรมไหว้ครู 2558
กิจกรรมไหว้ครู 2558
โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • อบรมคุณธรรม- จริยธรรม ม.6
อบรมคุณธรรม- จริยธรรม ม.6
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 111 รูป / ดู 209 ครั้ง)
 • “กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลอง  พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
“กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 0 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี กีฬา สพม.28 เกมส์
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี กีฬา สพม.28 เกมส์
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 63 ครั้ง)
 • การอบรมการพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การอบรมการพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง)
 • น้ำดื่มสะอาด
น้ำดื่มสะอาด
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง)
 • บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิต
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 56 ครั้ง)
 • คลังสื่อการสอนดิจิตอล
คลังสื่อการสอนดิจิตอล
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 21 ครั้ง)
 • มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 75 ครั้ง)
 • แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่แทนนักการภารโรง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่แทนนักการภารโรง
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 29 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเป็นลูกจางชั่วคราว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเป็นลูกจางชั่วคราว
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • โรงเรียนวัดท่าข้ามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558
โรงเรียนวัดท่าข้ามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 59 ครั้ง)
 • ตารางสอนครู
ตารางสอนครู
โรงเรียน ท่าอุแทพิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง)

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2015-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2015-05-01 23:13:11

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2015-01-10 10:42:14

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-01-01 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24