ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  บ้านเขือง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายพีระยศ บุญเพ็ง
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวดวงใจ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นางชลธิชา มงคลศริริ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นางวิจิตร ปะรินสารัมย์
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นางเทวัญ ฤทธิแสง
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 9
  ชื่อ : ชาย แจ้งเณร
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นางสาวธิรนันท์(เดิมบังอร)มณีขำ
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 53
  ชื่อ : อนุสรา
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 42
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • อบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
อบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 83 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • อบรมตะโกน โยน ยื่น (การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ)
อบรมตะโกน โยน ยื่น (การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ)
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 53 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • ผลการแข่งขันหมากรุกสากลของนักเรียน
ผลการแข่งขันหมากรุกสากลของนักเรียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 15 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 66 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ตรวจสุขภาพฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน
โรงเรียน บ้านเขือง
(จำนวน 16 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • ไหว้ครูปีการศึกษา 2560
ไหว้ครูปีการศึกษา 2560
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 1 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 82 รูป / ดู 119 ครั้ง)
 • วันครู
วันครู
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 248 รูป / ดู 113 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียน บ้านเขือง
(จำนวน 0 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 25 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางประพุทธศาสนา
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางประพุทธศาสนา
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 73 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 80 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • รร.หนามแท่งพิทยาคมศึกษาดูงาน
รร.หนามแท่งพิทยาคมศึกษาดูงาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง)
 • ตรวจสุขภาพฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน
โรงเรียน บ้านเขือง
(จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • พระธรรมฑูตแสดงธรรม
พระธรรมฑูตแสดงธรรม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย
แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • สพม.2 ศึกษาดูงาน
สพม.2 ศึกษาดูงาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • ทุนการศึกษาบริษัทไทยเฟิง จำกัด
ทุนการศึกษาบริษัทไทยเฟิง จำกัด
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • ประมูลคอมพิวเตอร์ 50 ชุด
ประมูลคอมพิวเตอร์ 50 ชุด
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 52 ครั้ง)
 • ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องสมุดดิจิตอล
ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องสมุดดิจิตอล
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 69 ครั้ง)
 • มงคลกิตติ์ ร่วมลุ้นฟังไต่สวนที่ศาลคดีอาญาทุจริตฯ โยกย้าย 4 ผอ.รร.อุบล อาจจะไม่ชอบ
มงคลกิตติ์ ร่วมลุ้นฟังไต่สวนที่ศาลคดีอาญาทุจริตฯ โยกย้าย 4 ผอ.รร.อุบล อาจจะไม่ชอบ
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2560
ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 256 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา2560
ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 326 ครั้ง)

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2017-05-19 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2017-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2017-01-10 10:42:14

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00