ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  วัดจิกลาด
  บ้านตาเป้า
  วัดท่าเรียบ
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายพีระยศ บุญเพ็ง
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายชิตพล เวินเสียง
  โรงเรียน วัดท่าเรียบ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท
  โรงเรียน โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ วิริยะ
  โรงเรียน วัดบางช้างใต้
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายยิ่งศักดิ์ พิณภิรมย์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  ผู้เข้าชม 62
  ชื่อ : นายเจษฎา จักรแก้ว
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
  ผู้เข้าชม 54
  ชื่อ : นางสาวรัชรีย์ อ่อนสร้อย
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 25
  ชื่อ : จสอ.บรรเจิด สุกุรา
  โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 21
  ชื่อ : น.ส.วาฬุณี นามหิรัญ
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : ประยงค์ เถาเมฆ
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 20
  ชื่อ : นายศักดิ์ดา อังคะนาวิน
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 82
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • อบรมมัคคุเทศป่าชายเลน
อบรมมัคคุเทศป่าชายเลน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 46 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 6 รูป / ดู 62 ครั้ง)
 • การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 12 รูป / ดู 205 ครั้ง)
 • ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 10 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • สวัสดีปีใหม่ 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 101 รูป / ดู 145 ครั้ง)
 • การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2559
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 60 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 144 รูป / ดู 116 ครั้ง)
 • เลี้ยงส่ง ผอ.จารุวรรณ รองกฤษณะ และซับเหงื่อกีฬาสี
เลี้ยงส่ง ผอ.จารุวรรณ รองกฤษณะ และซับเหงื่อกีฬาสี
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 134 รูป / ดู 195 ครั้ง)
 • กีฬาสี ลำพูเกมส์
กีฬาสี ลำพูเกมส์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 258 รูป / ดู 3,678 ครั้ง)
 • รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 67 รูป / ดู 439 ครั้ง)
 • ค่ายลูกเสือ ม.3
ค่ายลูกเสือ ม.3
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 278 รูป / ดู 463 ครั้ง)
 • พิธีรวมพลังแห่งความภักดี
พิธีรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 24 รูป / ดู 78 ครั้ง)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสาร้างอาคาร
ประกวดราคาจ้างก่อสาร้างอาคาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 49 ครั้ง)
 • เอกสารแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR แบบรายงานการติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
เอกสารแบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR แบบรายงานการติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 74 ครั้ง)
 • ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างอาคารฝึกงาน
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างอาคารฝึกงาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 41 ครั้ง)
 • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง)
 • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 60 ครั้ง)
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 102/27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบ 102/27
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • แผนผังภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
แผนผังภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 174 ครั้ง)
 • เว็ปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
เว็ปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 94 ครั้ง)
 • ตารางแข่งขันเรียนร่วมแยกรายการ วันที่ 14-15-16 ธ.ค. 59
ตารางแข่งขันเรียนร่วมแยกรายการ วันที่ 14-15-16 ธ.ค. 59
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 93 ครั้ง)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 63 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 64 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส
ประกาศ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง)

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2016-09-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2016-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2016-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2016-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44