ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  บ้านหนองยาว
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายศักดิ์เดช จุมณี
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายอรรณพ พีระวรรณ์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 21
  ชื่อ : นายชัชวาล คงแจ้ง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ผู้เข้าชม 20
  ชื่อ : นายอุปกิต ทรวงทองหลาง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 27
  ชื่อ : นางสาวสมจิต สังข์มีชัย
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 22
  ชื่อ : นาวินี อินทรปรีชา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 38
  ชื่อ : นายพุฒิวงศ์ เดือนเด่น
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 47
  ชื่อ : ไพรวัลย์ เลี้ยงวิเชียร
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 4
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • แห่กลองยาวถวายเงินกองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน จังหวัดนครปฐม
แห่กลองยาวถวายเงินกองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 3 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • ค่ายธรรมะ ม.2
ค่ายธรรมะ ม.2
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 83 รูป / ดู 93 ครั้ง)
 • scienec show
scienec show
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 93 รูป / ดู 57 ครั้ง)
 • อบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
อบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 9 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด
โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 9 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2558
เยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 9 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • โรงเรียนวัดท่าข้ามศึกษาดูงานที่ ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดท่าข้ามศึกษาดูงานที่ ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 22 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดจิกลาด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดจิกลาด
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 32 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 232 รูป / ดู 847 ครั้ง)
 • งานสัปดาห์ห้องสมุด
งานสัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 134 รูป / ดู 224 ครั้ง)
 • ปลูกป่าเพื่อแม่
ปลูกป่าเพื่อแม่
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 123 รูป / ดู 117 ครั้ง)
 • วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 24 รูป / ดู 32 ครั้ง)
 • คลังข้อสอบ PISA
คลังข้อสอบ PISA
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • หลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 33 ครั้ง)
 • สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 51 ครั้ง)
 • เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • ระบบคลังข้อสอบ
ระบบคลังข้อสอบ
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 133 ครั้ง)
 • ใบสมัคร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕
ใบสมัคร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 369 ครั้ง)
 • ระบบรับสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับ สพม.28
ระบบรับสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับ สพม.28
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 83 ครั้ง)
 • ตกแต่งห้องปฏิบัติการ
ตกแต่งห้องปฏิบัติการ
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง)
 • “กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา      สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลอง  พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
“กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี กีฬา สพม.28 เกมส์
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 16 ปี กีฬา สพม.28 เกมส์
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 123 ครั้ง)
 • การอบรมการพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การอบรมการพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 82 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2015-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2015-05-01 23:13:11

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2015-01-10 10:42:14

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-01-01 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09