ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  บ้านป่าตาล
  ชุมชนวัดท่าลิพง
  โคกสีพิทยาสรรพ์
  บ้านหนองแซงสร้อย
  ยางชุมวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นิคม ปาดอน
  โรงเรียน บ้านป่าตาล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตาล
  ชื่อ : วิชัย อ่อนเบ้า
  โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเจริญ อินทรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
  ชื่อ : นายสมบัติ รัตนคร
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : วรรณา โสพิกุล
  โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : นางสาวเนตรนภิส ดิษยบุตร
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นายวิชัย อ่อนเบ้า
  โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นายประมินทร์ ชูพิพัฒน์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.6
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : พิชิต สุขสว่าง
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 3
  ชื่อ : พิชิต สุขสว่าง
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : พิชิต สุขสว่าง
  โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  ผู้เข้าชม 7
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • โครงการพลังงานสัญจร ปตท.
โครงการพลังงานสัญจร ปตท.
โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
(จำนวน 13 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • วัดตำหรุ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
วัดตำหรุ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
(จำนวน 7 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 38 รูป / ดู 75 ครั้ง)
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2557
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2557
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
(จำนวน 7 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาประเมินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาประเมินการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 27 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • กีฬาภายใน 57
กีฬาภายใน 57
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
(จำนวน 6 รูป / ดู 1 ครั้ง)
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2557
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2557
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 7 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • ชมวิดีโอบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๗
ชมวิดีโอบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๗
โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
(จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • ตัวแทนนักเรียนสายชั้น ป.4 ร่วมแข่งขันเกมในรายการซุปเปอร์จิ๋ว
ตัวแทนนักเรียนสายชั้น ป.4 ร่วมแข่งขันเกมในรายการซุปเปอร์จิ๋ว
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 12 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • กิจกรรมโครงการสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กิจกรรมโครงการสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • งานอนามัยโรงเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
งานอนามัยโรงเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย
(จำนวน 8 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
ติดตามประเมิน ๕ ห้องมหาชีวิต โรงเรียนในฝัน รุ่น ๓
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรพ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • เรียนเชิญคณะครูและลูกบวรร่วมกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา
เรียนเชิญคณะครูและลูกบวรร่วมกิจกรรมแห่งเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • กำหนดการ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
กำหนดการ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียน โรงเรียนวัดสุทธาวาส
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ขอเชิญร่วมงานกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมงานกีฬาเครือข่ายสถานศึกษา
โรงเรียน โรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • เรียนเชิญ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
เรียนเชิญ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • เดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เดินขบวนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • ค่ายพุทธบุตร 28-30 กรกฎาคม 2557
ค่ายพุทธบุตร 28-30 กรกฎาคม 2557
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 37 ครั้ง)
 • นำนักเรียนไปชมภาพยนต์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นำนักเรียนไปชมภาพยนต์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โรงเรียน วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
(จำนวน 0 รูป / ดู 41 ครั้ง)
 • กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน  6 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม
กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 6 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 24 ครั้ง)

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47

 • โรงเรียนบ้านร่องคำ

 • 2014-05-21 01:26:15

 • เพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-05-20 21:45:05

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2014-05-20 11:53:19

 • บ้านม่าหนิก

 • 2014-05-20 06:38:37

 • วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ (ศูนย์บางปู)

 • 2014-05-16 09:47:25