ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
  ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวธัญนภัส วามะขันธ์
  โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายอดิศร ยังเจริญ
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นางสาววิจิตรา ผลพยุง
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 1
  ชื่อ : นายพิษณุ ศรีกระกูล
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  ผู้เข้าชม 2
  ชื่อ : นายคำกอง เงินเชียง
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนายการ กลุ่มงานบริหารบุคคลากร
  ผู้เข้าชม 1
  ชื่อ : สุกัญญา
  MUANGWANPATTANASUKSA SCHOOL
  ผู้เข้าชม 37
  ชื่อ : ชำนาญ คงคาลัย
  ผู้เข้าชม 95
  ชื่อ : พิเชษฐ สุรกิจบวร
  ผู้เข้าชม 95
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 50 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 7 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
(จำนวน 17 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • พิธีมงคลยกเสาเอกอาคารเรียน
พิธีมงคลยกเสาเอกอาคารเรียน
(จำนวน 18 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์
(จำนวน 34 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี
(จำนวน 12 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • อบรมภาษาอังกฤษ
อบรมภาษาอังกฤษ
(จำนวน 20 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • อำลา ผอ. สุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
อำลา ผอ. สุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
(จำนวน 2 รูป / ดู 6 ครั้ง)
 • การป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
(จำนวน 7 รูป / ดู 66 ครั้ง)
 • การอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
การอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
(จำนวน 52 รูป / ดู 210 ครั้ง)
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 31 รูป / ดู 216 ครั้ง)
 • อาคาร 1 อาคารแห่งความทรงจำ
อาคาร 1 อาคารแห่งความทรงจำ
(จำนวน 13 รูป / ดู 68 ครั้ง)
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชา ภาษาไทย
(จำนวน 0 รูป / ดู 63 ครั้ง)
 • ประกาศ 0 ร ภาคเรียนที่1/2563
ประกาศ 0 ร ภาคเรียนที่1/2563
(จำนวน 0 รูป / ดู 1,112 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • เรื่องรับสมัครครูคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
เรื่องรับสมัครครูคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
(จำนวน 0 รูป / ดู 87 ครั้ง)
 • ประกาศผลสอบพนักงานราชการ 2563
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ 2563
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 551 ครั้ง)
 • ขวัญใจมหาชน โครงการประกวดวงดนตรีอะคูสติก เพื่อการรณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ  “Stopdrink  Acoustic  Music  Awards  2020”
ขวัญใจมหาชน โครงการประกวดวงดนตรีอะคูสติก เพื่อการรณรงค์ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ “Stopdrink Acoustic Music Awards 2020”
(จำนวน 0 รูป / ดู 59 ครั้ง)
 • ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯลำปาง เรื่องรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 2,077 ครั้ง)
 • Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
(จำนวน 0 รูป / ดู 184 ครั้ง)
 • ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง)
 • แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2563
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 2563
(จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง)
 • วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
(จำนวน 0 รูป / ดู 138 ครั้ง)

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2020-06-30 11:53:19

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2020-03-26 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2020-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2020-01-10 10:42:14


 • 2019-11-25 00:00:00

 • ไทรทองอุปถัมภ์

 • 2019-03-13 23:23:20

 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า

 • 2019-01-23 01:16:13

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2018-05-19 00:00:00

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00