ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายอดิสรณ์ พวงทอง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ชื่อ : นายสมทบ โตสุรัตน์
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายศักดิ์เดช จุมณี
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
  ชื่อ : นายสมชาย จีนเดีย
  โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 25
  ชื่อ : นายยุทธศักดิ์ สว่างสมุทรชัย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 33
  ชื่อ : นายสมยศ สิงหะกำ
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 34
  ชื่อ : นายอดิสรณ์ พวงทอง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ
  ผู้เข้าชม 27
  ชื่อ : วาฬุณี
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ชื่อ : จันทิวา ทุมพันธ์
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ผู้เข้าชม 19
  ชื่อ : นายศรนรินทร์ สีแดง
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 33
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 51 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 65
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 65
โรงเรียน ชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 1 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 73 รูป / ดู 261 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 91 รูป / ดู 64 ครั้ง)
 • ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
(จำนวน 35 รูป / ดู 75 ครั้ง)
 • วันครู
วันครู
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 155 รูป / ดู 559 ครั้ง)
 • ผ้าป่าเผื่อการศึกษา
ผ้าป่าเผื่อการศึกษา
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 79 รูป / ดู 257 ครั้ง)
 • งานกีฬาครู กลุ่มพุทธไสยาสน์
งานกีฬาครู กลุ่มพุทธไสยาสน์
โรงเรียน ชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 19 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • กีฬาสี+ปีใหม่+วันเด็กแห่งชาติ
กีฬาสี+ปีใหม่+วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียน ชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 74 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนนาจารย์วิทยา
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนนาจารย์วิทยา
โรงเรียน ชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 62 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ ปีการศึกษา 2558
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 28 รูป / ดู 65 ครั้ง)
 • วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 33 ครั้ง)
 • แข่งขันโครงงานระดับประเทศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์
แข่งขันโครงงานระดับประเทศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์
โรงเรียน ชุมชนนาจารย์วิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • ครบรอบ 120 ปีสามพราน
ครบรอบ 120 ปีสามพราน
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 54 ครั้ง)
 • ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 29 ครั้ง)
 • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง อาคาร
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง อาคาร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 47 ครั้ง)
 • สามพรานโมเดล
สามพรานโมเดล
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 67 ครั้ง)
 • ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 65
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 65
โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
(จำนวน 0 รูป / ดู 64 ครั้ง)
 • ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกประเภทคหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกประเภทคหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 65 ครั้ง)
 • ประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม(ฉบับปรับปรุง)
ประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุม(ฉบับปรับปรุง)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2016-01-10 10:42:14

 • โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

 • 2015-10-01 00:00:00

 • วัดจิกลาด

 • 2015-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2015-05-20 11:53:19

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2015-05-19 00:00:00

 • บ้านหนองยาว

 • 2015-05-01 23:13:11

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2015-03-01 08:21:19

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2014-11-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41