ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  วัดจิกลาด
  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
  โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  บ้านห้วยไม้แป้น
  บ้านป่าตาล
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
  กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ
  ชื่อ : นางสายหยุด จิราวัสน์
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
  ชื่อ : นางจิตตานันท์ ภูมิชัยธีรโชติ
  โรงเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายมงคล อุปพงษ์
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นายนุกูล ศิริขัน
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นายวิมาน บรรณการกิจ
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นายนุกูล ศิริขัน
  โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : เบญจลักษณ์ ตั้งตรีลักษณ์
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 8
  ชื่อ : อังคณา ผาสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
  ชื่อ : เรืองศักดิ์ ทาระคำ
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ผู้เข้าชม 16
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • แด่..คุณครูผู้ถึงฝั่งฝัน
แด่..คุณครูผู้ถึงฝั่งฝัน
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 23 รูป / ดู 2 ครั้ง)
 • กีฬาอนุบาล
กีฬาอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
(จำนวน 6 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูพงศ์พิชาญ แสงทอง
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูพงศ์พิชาญ แสงทอง
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 32 รูป / ดู 44 ครั้ง)
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 19 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 17 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • จัดการเรียนการสอน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยขน์ แบบบล็อกครอส
จัดการเรียนการสอน ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยขน์ แบบบล็อกครอส
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 14 รูป / ดู 17 ครั้ง)
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 8 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • กิจกรรมมอบขวัญและกำลังใจในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
กิจกรรมมอบขวัญและกำลังใจในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 7 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น สพป ตาก2
(จำนวน 13 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่
รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 30 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน พร้อมมอบ มอบ นโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักเรียน โรงเรียน บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 กั
นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน พร้อมมอบ มอบ นโยบาย ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักเรียน โรงเรียน บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 กั
โรงเรียนวัดจิกลาด
(จำนวน 1 รูป / ดู 24 ครั้ง)
 • มุทิตาจิต กตัญญูครู
มุทิตาจิต กตัญญูครู
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 147 รูป / ดู 235 ครั้ง)
 • ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง)
 • โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอก
ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอก
โรงเรียน ส่องดาววิทยาคม
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครครูจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 59 ครั้ง)
 • รับสมัครครูพละ
รับสมัครครูพละ
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • กิิจกรรมกีฬาสีและกีฬาชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองยาว
กิิจกรรมกีฬาสีและกีฬาชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมค่ายโครงงานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียน บ้านหนองยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • เชิญร่วมงานวันวิชาการพัฒนาก้าวสู่อาเซียน
เชิญร่วมงานวันวิชาการพัฒนาก้าวสู่อาเซียน
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง)
 • ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
(จำนวน 0 รูป / ดู 46 ครั้ง)
 • รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
รับการนิเทศติดตาม จากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(จำนวน 0 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกวดห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียน ไผ่ใหญ่ศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 101 ครั้ง)

 • โรงเรียนวัดสุทธาวาส

 • 2014-08-22 23:24:49

 • วัดจิกลาด

 • 2014-08-05 00:00:00

 • โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 • 2014-08-02 00:00:00

 • โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

 • 2014-07-30 08:52:44

 • บ้านห้วยไม้แป้น

 • 2014-07-29 00:00:00

 • บ้านป่าตาล

 • 2014-07-08 02:31:43

 • ชุมชนวัดท่าลิพง

 • 2014-06-26 03:51:54

 • โคกสีพิทยาสรรพ์

 • 2014-06-24 03:30:48

 • บ้านหนองแซงสร้อย

 • 2014-06-19 07:00:31

 • ยางชุมวิทยา

 • 2014-06-18 09:14:41

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2014-06-16 08:21:19

 • อนุบาลทองสตา

 • 2014-06-07 00:00:00

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

 • 2014-05-30 20:09:09

 • ประกิตเวชศักดิ์

 • 2014-05-30 08:34:24

 • บ้านพระนารายณ์

 • 2014-05-27 15:32:12

 • บ้านดอนเขว้า

 • 2014-05-27 02:18:24

 • พระนารายณ์

 • 2014-05-27 00:02:26

 • บ้านนา(สามัคคีวิทยา)

 • 2014-05-22 09:29:50

 • บ้านโคกเขาพัฒนา

 • 2014-05-22 03:15:34

 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4

 • 2014-05-21 05:51:47