ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 14
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 14
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 85
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 83
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 177
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
(จำนวน 10 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4
(จำนวน 5 รูป / ดู 29 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
(จำนวน 10 รูป / ดู 123 ครั้ง)
 • ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
(จำนวน 7 รูป / ดู 111 ครั้ง)
 • มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
(จำนวน 27 รูป / ดู 212 ครั้ง)
 • ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
(จำนวน 7 รูป / ดู 90 ครั้ง)
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(จำนวน 13 รูป / ดู 74 ครั้ง)
 • ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
(จำนวน 11 รูป / ดู 69 ครั้ง)
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
(จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง)
 • โรงเรียนจิตต์อารีฯ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิค 19 ก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนจิตต์อารีฯ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิค 19 ก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 857 ครั้ง)
 • อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ
อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ
(จำนวน 16 รูป / ดู 357 ครั้ง)
 • กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
(จำนวน 14 รูป / ดู 395 ครั้ง)
 • พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง)
 • วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(จำนวน 0 รูป / ดู 3 ครั้ง)
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • วันสถาปนา และการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันสถาปนา และการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(จำนวน 0 รูป / ดู 35 ครั้ง)
 • ระกาศ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​สนามฟุตบอล​หญ้า​เทียม​พร้อม​ลู่​วิ่ง​ยางสังเคราะห์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​
ระกาศ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​สนามฟุตบอล​หญ้า​เทียม​พร้อม​ลู่​วิ่ง​ยางสังเคราะห์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 99 ครั้ง)
 • ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(จำนวน 0 รูป / ดู 144 ครั้ง)
 • เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
(จำนวน 0 รูป / ดู 90 ครั้ง)
 • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 100 ครั้ง)
 • เรื่อง ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
เรื่อง ผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นักเรียนย้ายระหว่างภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
(จำนวน 0 รูป / ดู 85 ครั้ง)
 • ประกาศเปิดภาคเรียน
ประกาศเปิดภาคเรียน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
(จำนวน 0 รูป / ดู 137 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ประกาศ เรื่อง กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
(จำนวน 0 รูป / ดู 97 ครั้ง)
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(จำนวน 0 รูป / ดู 181 ครั้ง)

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2021-01-10 10:42:14

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2020-06-30 11:53:19

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2020-03-26 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2020-03-01 08:21:19


 • 2019-11-25 00:00:00

 • ไทรทองอุปถัมภ์

 • 2019-03-13 23:23:20

 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า

 • 2019-01-23 01:16:13

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2018-05-19 00:00:00

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00